Vara

Källkod till "Adaboost och Bayes klassificerare"

20,00kr
Artikelnummer: PS1001
Prislista: 0,00kr
Pris: 20,00kr

Varför PROSAPIO?

PROSAPIO vill bidra till att unga människor intresserar sig för ingenjörsvetenskap genom att tillgängliggöra kunskap inom intelligenta och autonoma system.

Läs mer om PROSAPIO

Genvägar