Vara

Källkod till "Hitta ansiktet i bilden"

20,00kr
Artikelnummer: PS0901
Prislista: 20,00kr
Pris: 20,00kr

Varför PROSAPIO?

PROSAPIO vill bidra till att unga människor intresserar sig för ingenjörsvetenskap genom att tillgängliggöra kunskap inom intelligenta och autonoma system.

Läs mer om PROSAPIO

Genvägar